Hoa Cưới Lan Hồ Điệp, Bo Hoa Cuoi Lam Bang Lan Ho Diep Trang, Tím ..