Muốn thuê Xe cuoi Mercedes C250, Xe cưới Hoàng Quân